KULT ravēšanas tehnika

Vaicājiet piedāvājumu - 29255443, [email protected] 

Apdobju ravētāji - Zvaigznes tipa, 3 dažādas cietības
Zvaigznes ravētāji rindās stādītām un sētām kultūrām
 Rindu ravētāji un kopšanas tehnika
Specializēti ravēšanas risinājumi dažādām kultūrām
 Dobju ravētāji
Salātu, redīsu un tml. ravētājs
Kartupeļu vagu ravētājs
 Daudzrindu ravētāji